Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Fat killer of fat burner pack?

Wat zijn de verschillen in vergelijking met de fat killer?
Wanneer ga je voor de fat killer en wanneer ga je voor de fat burner pack?

Comments

  • edited December 2017
    Hi Ikramiye,

    Fat Killer bevat enkel 1 capsule met daarin een combinatie van verschillende stoffen met verschillende doeleinden. De 30 Day Pack's bevatten verschillende capsules met elk hun eigen doel. Door de werkzame stoffen te verdelen in meerdere capsules hebben we alle stoffen hoog kunnen doseren. Het voordeel van de 30 Day Pack's is dat je bijvoorbeeld de Energy* capsule over kunt slaan als je gevoelig bent voor cafeïne, of dat je deze capsule op een ander tijdstip kunt innemen, bijvoorbeeld vóór de training.
Sign In or Register to comment.