Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

C4 pre workout formule en verpakking veranderd?

edited December 2017 in Supplementen
Ik heb van de week c4 pre workout besteld.
Is deze vernieuwd? Ik heb namelijk nog een pot staan en die ziet er iets anders uit met ook iets andere waardes per dosering.

Comments

Sign In or Register to comment.