Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

verschil xtreme test 2.0 en pro test

edited January 12 in Supplementen
wat is het verschil tussen xtreme test en het nieuwe product die wordt verwacht pro test

Comments

  • Hallo Jantie,

    Xtreme Test 2.0 is onze meest complete T-Booster, Pro Test bevat D-Asparaginezuur in een hoge dosering. Beide zijn erg goede producten, maar dan op een verschillende manier.

    Mathias
Sign In or Register to comment.