Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Product lijkt voordeliger dan de stoffen los te nemen.

edited July 2018 in Supplementen
Momenteel is deze toch veel goedkoper dan verhouding als je nu normale hmb koopt of ben ik nou gek?

4000mg hmb per scoop en 60 scoops

Comments

  • Nog iets er staat bij 2 scoop a Day maar dan zou je 8000 gram hmb binnen krijgen, klopt dit wel?
  • Het klopt dat je dan een hoge dosering HMB tot je neemt. Er is niet vastgesteld dat er hier een maximum aan zit. De meeste supplementen met HMB bevatten tussen de 4gr en de 7gr. In dit geval zit het daar iets boven.

    Het product is inderdaad een goedkoper alternatief dan als je de producten los naast elkaar zou nemen.

Sign In or Register to comment.