Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Hoezo is dit vrij verkrijgbaar?

R WR W
edited July 2018 in Supplementen

Hallo XxL,

Hoe is het mogelijk dat dit supplement van 3mg Melatonine vrij verkrijgbaar is en andere tabletten met bijvoorbeeld 2 mg Melatonine (Circadin) enkel op recept te verkrijgen is bij de apotheker?
Gaat het hier om dezelfde stof of is er verschil in puur-/ zuiverheid of is het gewoon een kronkel in de wet?

Comments

Sign In or Register to comment.