Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Vocht in de creatine pot.

edited September 2018 in Supplementen

heb per ongeluk water in me volle pot xplode gedaan met gevolg dat het nu een beetje papperig is me vraag is zal de werking daardoor verminderen

Comments

  • Hallo,

    De werking zal niet verminderen. Misschien wordt de structuur minder fijn en lost het product daarom wat moeilijker op in water.

    Imre

Sign In or Register to comment.