Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Product gebruiken met Soya/water?

edited November 2018 in Supplementen
Moet we deze produckt met water of met soya drinken?wat heeft nut met soya of met water?is er een verschil tussen?

Comments

  • Je kan dit product gewoon met melk of water drinken. Indien je soya melk wil gebruiken kan dit uiteraard ook. Het verschil zit hem dan in de waarde van de soya melk.

Sign In or Register to comment.