Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

moet ik de GABA laten smelten onder de tong?

edited August 2019 in Supplementen

Kunnen of moeten deze capsules nu wel of niet onder de tong gelegd en opgenomen worden i.v.m. een betere opname, want daar krijg ik nu wel heel veel verschillende meningen en ervaringen over?

Comments

  • Hallo,

    Dit is geen vereiste, de opname zal inderdaad wel wat sneller zijn als je hem op laat lossen onder de tong.

Sign In or Register to comment.