Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Hoe vaak kan je dit gebruiken?

Mag ik da elke dag pakken het helpt wel goed maar tis moeilijk om dan int slaap te vallen weet ook ni hoe lang da da inwerkt

Comments

  • Een pre workout mag dagelijks gebruikt worden. ( wel alleen voor het sporten) Echter is het goed om het af en toe niet te gebruiken. Het product zal op deze manier beter effectief blijven voor je. ( minder gewenning)

    Let erop dat je een pre workout niet te laat inneemt. Dit kan er voor zorgen dat je er minder goed door slaapt ( door de hoeveelheid stimulanten).

Sign In or Register to comment.