Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Wanneer neem ik leucine in?

edited February 21 in Supplementen
Wanneer neem ik mijn leucine het beste
Ik neem ook aminozuren na de training
Is extra leucine nog wel nuttig dan

Comments

  • Dit kan tijdens innamen van je shake of bij een maaltijd. Indien je al meerdere eiwit shakes per dag neemt is Leucine in de meeste gevallen niet nodig.

Sign In or Register to comment.