Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Suplement samen nemen

Kan ik megagrow en nitrox samen nemen?
Of is dat teveel creatine op een dag?

Comments

  • We raden dit niet aan, je krijgt met deze 2 producten teveel creatine binnen. Je zou de megagrow kunnen combineren met AAKG om een soort gelijke combinatie te krijgen.

    Succes 1

  • Zou ik dan tijdelijk de megagrow vervangen door de nitrox tot de tabletten op zijn of raden jullie dit niet aan ?
  • Dat kan je zeker doen, Echter is de Nitrox geen post workout product. Je zou hierbij dan ook nog een andere post workout kunnen nemen. Bijvoorbeeld de Advanced post workout.

Sign In or Register to comment.