Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Is dit product vegan?

edited March 12 in Supplementen

Vermits de capsules geschikt zijn voor vegetariërs, vroeg ik me af of de vitamine D3 van dierlijke afkomst komt.
Eigenlijk is mijn vraag: Is dit product geschikt voor veganisten?

Alvast bedankt

Comments

  • edited March 12

    Vitamine D3 wordt in de meeste gevallen gewonnen uit wol van schapen. Bij dit product is dat ook zo. Overigens wordt een schaap altijd na een periode geschoren. Het hoeft per definitie dan ook niet slecht te zijn voor het dier maar in de meeste gevallen is het juist goed. ( het wol groeit weer terug).

    Het is helaas geen 100% vegan product omdat de capsules uit dierlijke gelatine bestaan.

Sign In or Register to comment.