Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

1 scoop of hoeveel ?

edited March 12 in Supplementen

Beste XXL,

Op de verpakking van de Creatine staat 1 scoop per dag en dat zou gelijk moeten zijn aan 5 gram. Als ik op de maatverdeling kijk van de scoop die in de Creatine zit, gaat deze tot 10 en dan zou het dus een halve scoop per dag moeten zijn. Of is de maatverdeling geen gram aanduiding?

Gr Dennis.

Comments

  • Hallo Dennis,

    Wat er op de scoop staat zijn CC's dit is anders dan grammen.
    De beste tip is om het product altijd af te wegen, een scoop is altijd een schatting. Als je het afweegt weet je het zeker.

  • Thanks Roel, ga ik dat doen.

Sign In or Register to comment.