Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ik wil aankomen

Hallo, ik ben 15 en ben 1,73 m. Ik heb ondergewicht en ik weeg maar 48 kilo. Ik zou graag willen aankomen. Dus kunnen kinderen van mijn leeftijd dit ook gebruiken?
Sign In or Register to comment.