Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Wat gebeurt er als je stopt met het gebruiken van creatine ?

edited January 15 in Algemeen
Wat gebeurt er als je stopt met het gebruiken van ceratine ?

Comments

  • Ik denk dat je creatine monohydraat bedoeld. Er zal niet heel veel gebeuren als je ermee stopt. Je zal hoogstens wat vocht verliezen ( dus een klein beetje gewicht) en je kracht kan wat afnemen.

Sign In or Register to comment.