30 Day Diet Starter Pack XXL Nutrition Vragen


Ik doe nu sinds 5 dagen mee aan intermittent fasting maw 16u vasten en 8u waarin ik mag eten. Is het best dat ik stop met intermittent fasting voor het beste resuItaat, aIs ik ontbijt en middagmaaI zou vervangen door een shake of maakt dit niet uit? Ik verondersteI weI dat ik de fat kiIIer niet mag gebruiken op een maag die enkeI gevuId is met water. AIvast bedankt

Bekijk de volledige vraag en reacties (1)